Bygningsantikvarisk rådgivning

Vi er antikvarer med bred kompetanse og foretar dokumentasjoner, tilstandsvurderinger, bygningsarkeologiske undersøkelser, fargetrapper på fredete og vernede bygninger. Vi kan vise til mange og gode referanser over mange år. Vi har hatt både store og små oppdrag både for private og for antikvarisk myndighet som oppdragsgiver.

undersokelser 20120523 1422536541