Pågående prosjekter

Det er alltid stor variasjon på de jobber vi har inne. Noen er enkle hvor det kun er behov for ny kitt og skraping og maling. Andre er kompliserte med mye spunsarbeider. Men alle er de like spennende!